This page is not available in English.

Crisis Management Expert

Een crisis verandert onze vertrouwde wereld in een chaos. 'Business is not as usual anymore!' De Crisis Management Expert opleiding leert u hoe u uw organisatie op tactisch en strategisch niveau voorbereidt op een eventuele crisis en de crisis in goede banen leidt.

Met de post-hbo Crisis Management Expert certificering en internationaal erkende S-CME titel op zak bent u een officieel erkend crisismanager. Hiermee toont u aan dat u het proces van crisismanagement in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie. De opleiding heeft een perfecte mix van onderwerpen waarmee u voldoende kennis vergaart om zowel het crisisbeheersingsproces vorm te geven, de crisisorganisatie in te richten en te communiceren met de pers en de interne organisatie.

Doordat de lessen per week worden gegeven en er maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken. Dit zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u na goedkeuring van uw praktijkopdracht het post-hbo diploma en de internationale titel S-CME.

Kalender

No public sessions are currently scheduled. We will be pleased to set up an on-site course or to schedule an extra public session (in case of a sufficient number of candidates). Interested? Please let us know.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met de coördinatie en sturing van informatiebeveiliging op tactisch en strategisch niveau in de organisatie:

 • Crisismanagers
 • Leden crisismanagementteam
 • Communicatie en persafdelingen

Voorkennis

De Crisis Management Expert is een medior/senior-level opleiding. Een S-CMP of vergelijkbaar is aanbevolen voor u deelneemt aan deze opleiding. Het niveau van deze cursus is hbo.

Inhoud

 • Module 1 – Introductie Crisis Management Expert
 • Introductie van de deelnemers en de docenten
 • De doelstellingen van de opleiding
 • Opbouw van de opleiding conform veiligheidsbeleid
 • Module 2 – Individuele prestaties onder druk
 • Reflectie op eigen gedragsvoorkeuren en valkuilen tijdens stressvolle situaties
 • Bewustwording van het effect van stress op het brein en de cognitieve prestaties
 • Tools stressreacties adequaat te managen
 • Taken die passen bij de gedragsvoorkeuren tijdens crises
 • Module 3 – Algemene introductie crisismanagement
 • Definities van crisis, crisismanagement en crisiscommunicatie
 • Het doel van crisismanagement
 • Het verschil tussen een incident en een crisis
 • De kenmerken van een crisis
 • De fasen van een crisis
 • Het verband tussen crisis en stress; het 'gouden uur'
 • De opbouw van een crisisorganisatie
 • Informatieanalyse
 • De valkuilen van communicatie
 • Module 4 – Proactiefase
 • Uit welke schakels bestaat een veiligheidsketen?
 • Proactie en preventie
 • Externe veiligheid
 • Risicoanalyse en het opstellen van een risicomatrix
 • Het BowTie-model
 • Module 5 – Preventiefase
 • Wat wordt verstaan onder preventieve maatregelen?
 • Matrixanalyse: welke risico's moeten als eerste worden aangepakt?
 • Het Preventie Activiteitenplan (PAP)
 • Risico-inventarisatie
 • Module 6 – Risicobewustzijn
 • Wat is risicobewustzijn?
 • Risicobewustzijn als essentieel onderdeel van crisismanagement
 • Het belang van risicobewustzijn de in de organisatie
 • Creëren van draagvlak in de organisatie voor risicobewustzijn
 • Het opzetten van een bewustwordingscampagne
 • Module 7 – Preparatiefase overheid
 • Het treffen van voorbereidingen op een mogelijke crisis vanuit het perspectief van de overheid
 • GRIP & partners; opschaling naar diverse GRIP-niveaus
 • Hoofdprocessen en specialismen van verschillende partners
 • Module 8 – Preparatiefase bedrijfsleven
 • Het treffen van voorbereidingen op een mogelijke crisis vanuit het perspectief van het bedrijfsleven en het belang van een crisismanagementorganisatie (CMO) hierin
 • Uit welke teams bestaat een CMO, wat is de taak van elk team en aan welke profielschets moeten de leden van de diverse teams voldoen?
 • Het inrichten van de crisisfaciliteiten binnen een organisatie
 • Module 9 – Preparatie-oefening
 • Aan de hand van de fictieve modelfirma Bicsma B.V. wordt geprobeerd inzicht te krijgen in welke partijen een rol spelen tijdens een crisis
 • Module 10 – Support Team & Crisis Management Plan
 • De plaats van het Support Team binnen de crisisorganisatie
 • Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van het Support Team
 • Wat is een Crisis Management Plan (CMP)?
 • Het belang en de functie van een CMP
 • Module 11 – Reputatiemanagement
 • Wat is reputatie?
 • Reputatie versus imago
 • De basisprincipes van reputatiemanagement
 • Omgaan met reputatie tijdens een crisis
 • Module 12 – Excursie
 • Module 13 – Responsfase bij de overheid
 • De overstap van risicobeheersing naar crisisbeheersing
 • Van preparatiefase naar responsfase
 • Automatische rampenbestrijding
 • Landelijke basisregistraties
 • Alarmering
 • Informatievoorziening hulpdiensten
 • Overdracht- en het delen van informatie
 • Module 14 – Responsfase bedrijfsleven
 • Opschaling
 • Het gouden uur
 • Acute fase
 • Informatiestromen
 • Crisisbeheersingsproces
 • Valkuilen
 • Stabilisatiefase
 • Module 15 – Crisismanagement & kwaliteit
 • Wat wordt verstaan onder 'kwaliteit' in relatie tot crisismanagement?
 • Kwaliteit in relatie tot normen
 • Kwaliteit in relatie tot de 'chaosmeter'
 • Kwaliteit in relatie tot 'effect = kennis x acceptatie'
 • Opleiden, trainen, oefenen en kwaliteit
 • Kwaliteit en communicatie
 • Kwaliteit en leiderschap
 • Module 16 – Kleine simulatie
 • Module 17 – Crisiscommunicatie
 • Wat is crisiscommunicatie?
 • Interne en externe communicatie
 • Gedrag en communicatie
 • Het effectief formuleren van de boodschap de uitdagingen die daarbij komen kijken
 • Het herkennen en toepassen van verschillende vormen van communicatie
 • Het omgaan met communicatiedoelgroepen in een crisissituatie
 • Module 18 – Sociale media en monitoring
 • De ontwikkelingen op het gebied van sociale media
 • De social media cycle
 • Wat is monitoring?
 • De taken van de omgevingsanalist
 • Het omzetten van monitoring naar acties in een crisissitatie
 • Module 19 – Omgaan met de media
 • De relatie tussen de media en een crisis
 • Hoe het beste om te gaan met de media
 • De competenties van een goede woordvoerder
 • Ondersteuning van de afdeling Communicatie en de woordvoerder door het Crisis Team
 • Het opstellen van een persbericht
 • Het organiseren van een persconferentie
 • Module 20 – Herstelfase: processen
 • Prioritering van acties na de calamiteit; welke middelen en methodes staan ter beschikking?
 • Welke lering kan getrokken worden uit een calamiteit?
 • Het herstel van de bedrijfsvoering: evaluatie en wederopbouw
 • Diverse onderzoeksmethodes: Tripod, PRISMA en Root Cause Analysis (RCA)
 • Module 21 – Opvang, herstel en nazorg na schokkende gebeurtenissen
 • De impact van- en de omgang met een schokkende gebeurtenis
 • Het verloop en het bevorderden van het verwerkingsproces
 • Verwerkingsstadia volgens het Kübbler-Ross model
 • Copingstrategieën
 • Stoornissen van het verwerkingsproces; Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
 • Kenmerken en symptomen van PTSS
 • Interventies van bedrijven in het verwerkingsproces; Stepped care model en Bedrijfsopvangteam (BOT)
 • Module 22 – Team onder druk
 • Communicatie onder druk
 • Vrienden en vijanden van communicatie
 • De theorie van de kernkwaliteiten: een andere manier om conflicten te bezien
 • Denkhoeden van De Bono: het belichten van een probleem of vraagstelling vanuit verschillende perspectieven
 • Module 23 – Crisis met internationale aspecten
 • Wat is er anders in een crisis buiten het land?
 • In hoeverre veranderen stakeholders en hun rollen?
 • Welke wetgeving is van toepassing?
 • Wat blijft nog van toepassing van het crisisplan?

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

De Crisis Management Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program. De Crisis Management Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma van het SECO-Institute, en kunt u uw S-CME titel en digitale badge aanvragen.

 • Exameninformatie
 • Taal examen: keuze tussen Engels en Nederlands
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 6 open vragen en 2 cases
 • Examentijd: 180 minuten

Duur

15 cursusdagen - 60 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy BV.


SESSION INFO AND ENROLMENT