This page is not available in English.

Crisis Management Practitioner

Zowel nationaal als internationaal neemt het aantal crisissituaties de laatste jaren in hoog tempo toe. Of het nu over een lokale stroomstoring gaat, uitval van IT, brand of geweldpleging, organisaties ontkomen er niet meer aan om zich hier gericht op voor te bereiden. Het zo zorgvuldig mogelijk voorkomen van crises door het treffen van gerichte maatregelen, evenals het weten hoe en trainen van de methodieken waarop je een crisis effectief kan beheersen, zijn van essentieel belang voor de continuïteit van organisaties.

Deze 5-daagse cursus Crisis Management Practitioner biedt hiervoor een uitstekende opstap. Zoals wij weleens zeggen: "Welkom in de wereld van een crisis!" De cursus legt een gedegen basis waarin de meest essentiële aspecten van crisisbeheersing ruimschoots aan de orde komen. Naast de theorie kenmerkt deze cursus zich vooral door de praktische benadering; veel oefenen, toepassen en samenwerken met de andere cursisten.

Kalender

datedur.lang.locationprice 
25 Sep5NWoerden 4125 EUR (exempt from VAT)
25 Sep5Nweb based 4125 EUR (excl. VAT)
SESSION INFO AND ENROLMENT

Doelgroep

De cursus Crisis Management Practitioner is vooral gericht op cursisten die vanuit welke hoedanigheid dan ook met risico- en/of crisisbeheersing worden geconfronteerd.

 • Facilitymanagers
 • Securitymanagers
 • Hoofden van IT-afdelingen
 • (Crisis)communicatiemedewerkers
 • Health/environment/safetymanagers
 • Liaisons van veiligheidsregio's

Voorkennis

De cursus Crisis Management Practitioner is van het niveau medior/senior. Enige ervaring in het bedrijfsleven of overheid wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk. Het niveau van deze cursus is mbo/hbo.

Inhoud

 • Module 1: Introduction to Crisis Management

Topics covered:

 • Understanding crises and their impact
 • Incidents vs crises
 • The way crises emerge and progress
 • Organisational environment of crisis management
 • Relationship between crisis situations and stress
 • Crisis methodologies to use in a crisis situation
 • Module 2: Setting Up the Crisis Management Organisation?

Topics covered:

 • Establishing and activating the Crisis Management Organisation (CMO)
 • Roles and responsibilities in the CMO
 • Avoiding chaos with crisis control methodology
 • Communication between all CMO teams
 • Module 3: Managing a Crisis

Topics covered:

 • Recognising and applying crisis strategies
 • Working with crisis control methodology
 • Information analysis, triage and contextualisation for good decision-making
 • Crisis Management Team (CMT) meeting structure and CMT meetings in practice
 • Module 4: Communication Between Teams in the Crisis Management Organisation

Topics covered:

 • Hierarchical structure of the Crisis Management Organisation (CMO)
 • Organising the CMO communication structure
 • Applying methods for communication between CMO teams
 • Importance and role of the Support Team in the CMO
 • The way stress affects the brain and impacts communication between teams
 • Module 5: Impact and Stakeholders?

Topics covered:

 • Crisis impact areas and potential consequences
 • Importance of the crisis environment analysis?
 • Identifying stakeholders and dividing them into target groups?
 • Ownership and responsibilities
 • Module 6: Crisis Communications

Topics covered:

 • Understanding the function of crisis communications in the Crisis Management Organisation?
 • Internal communications and prioritization
 • External communications and application of communication strategies
 • Relationship with the press and proper crisis response communication?
 • Module 7: Reputation Management?

Topics covered:

 • Ownership of reputation management?
 • Brand identity, image and reputation?
 • Basics of reputation management?
 • The role of trust in building a good reputation?
 • Identification of reputational issues
 • Module 8: Managing Social Media ?

Topics covered:

 • Social media developments? and their impact on crisis communications
 • Risk response strategies?
 • Using social media during a crisis?
 • Pros and cons of using social media? in crisis communications
 • Module 9: Crisis Simulation

De cursus eindigt met een gesimuleerde, interactieve tafeloefening die het Crisis Management Plan van de organisatie en haar vermogen om te reageren op een gesimuleerde noodsituatie, ramp of crisissituatie test.

De oefening is gebaseerd op het fictieve bedrijf Bicsma van SECO-Institute. Studenten treden op als het crisisbeheerteam en zullen de crisismethodologie in de praktijk brengen en de specifieke rollen van het crisisbeheerteam uitoefenen, zoals geleerd tijdens de cursus. (Voor incompany trainingen kan deze oefening worden afgestemd op de specifieke wensen van onze opdrachtgever).

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

De cursus Crisis Management Practitioner is het tweede niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de opleiding Crisis Management Expert.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit bij de cursus inbegrepen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma van het SECO-Institute, en kunt u uw S-CMP titel en digitale badge aanvragen.

 • Exameninformatie
 • Taal examen: Engels
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 120 minuten

Duur

5 cursusdagen - 35 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy BV.


SESSION INFO AND ENROLMENT