This page is not available in English.

Information Security Management Expert (post-HBO)

Vandaag de dag hebben we te maken met nieuwe vormen van bedrijfsvoering en het anders organiseren van de business: fysiek wordt online, ervaring wordt data-driven, kennis wordt AI supported en the Internet of Things is alom tegenwoordig. Regelgeving is eveneens sterk in beweging; van Privacy tot zelfrijdende auto's. En organisatiestructuren zijn meer dan organieke harkjes: DevOps en Holacracy zijn geen uitzonderingen meer.

Een andere kijk op de CISO rol is daardoor noodzakelijk. De CISO heeft niet enkel te maken met het traditionele informatiebeveiliging, maar moet breder onderlegd zijn. Naast Cyber IoT, AI en Resilience zijn Changemanagement, Vendor management, Ketenmanagement, Leadership, Governance en Resilience tevens onderwerpen die voor de CISO rol belangrijk zijn.

In deze cursus leren studenten hoe ze informatiebeveiligingsprocessen op strategisch niveau kunnen ontwikkelen, implementeren, beheren, bewaken en verbeteren. Rekening houdend met het feit dat Security een business enabler is geworden.

Kalender

No public sessions are currently scheduled. We will be pleased to set up an on-site course or to schedule an extra public session (in case of a sufficient number of candidates). Interested? Please let us know.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met de coördinatie en sturing van informatiebeveiliging op tactisch en strategisch niveau in de organisatie.

 • CISO's / security managers / security officers op tactisch / strategisch niveau in de organisatie.
 • Bestaande CISO's met een technische achtergrond die meer willen weten over de zakelijke, leiderschaps- en managementkant van beveiliging. Informatiebeveiligingsmanagers, informatiebeveiligingsfunctionarissen, senior beveiligingsadviseurs.
 • Iedereen die in het bezit is van een S-ISP, CISSP, CISM, C/CISO-certificaat of andere relevante opleiding en die de volgende stap in zijn of haar carrière wil zetten.

Voorkennis

De Information Security Management Expert is een medior/senior-level opleiding. Een S-ISP, CISSP, CISM, C/CISO certificaat of vergelijkbaar is aanbevolen voor u deelneemt aan deze opleiding.

Inhoud

 • Module 0: Introductie van twee uur
 • Module 1: Security Organisatie & CISO Rol (Inclusief Security Organisatie Ontwerp & Operating Modellen gebaseerd op business strategieën, het verkrijgen van Executive Support en het afstemmen van Stakeholders op het Security Programma, CISO Maturiteit in verschillende soorten organisaties en mogelijkheden om te groeien)
 • Module 2: Leiderschap (omvat leiderschapsstrategieën, ken uzelf, bouw uw team, CISO-interfaces en ontwikkeling van uw beïnvloedingsstrategie.
 • Module 3: Beveiliging besturen, afstemmen, organiseren (omvat Business Alignment, effectief risicomanagement, controles, compliance, assurance en agile beveiliging)
 • Module 4: ISRM-strategie ontwikkelen (omvat Cyber Security als veranderingsmanagementproces voor de ontwikkeling van een implementeerbare strategie)
 • Module 5: Informatiebeveiliging beheren (omvat Security Operations vs Security in Operations en Dynamic Risk Governance als alternatief voor het in module 3 voorgestelde 3 Lines of Defense-model)
 • Module 6: Beveiligingsfinanciering (omvat financiën voor niet-financiële mensen en het opstellen van een financieel plan)
 • Module 7: Betrokkenheid op C-niveau en presentatie aan de Raad van Bestuur
 • Module 8: Einde van de opleiding (omvat de laatste voorbereiding voor de opdracht van de cursist en een algemene evaluatie en verslag van de opleiding)

Verloop van de cursus

Met de post-hbo Information Security Management Expert certificering en de bijbehorende internationaal erkende S-ISME titel op zak bent u een officieel erkend Information Security professional en kunt u aan de slag als moderne Certified Information Security Officer (CISO). Tijdens deze opleiding leert u informatiebeveiliging naar het strategisch niveau te tillen. U wordt opgeleid tot CISO 2.0 die de verantwoordelijkheid kan dragen voor het volledige security management system en kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bestuur, operatie en externe partijen.

Deze opleiding bestaat uit 40 contacturen verdeeld over een periode van een aantal maanden. Dit begint allemaal met Module 0, deze is online en geeft veel informatie over hoe de cursus gaat lopen. Tussen de 40 contacturen door heeft u voldoende tijd om de stof uit te diepen en te laten bezinken en opdrachten uit te werken. Hiervoor is ook aanvullende begeleiding beschikbaar.

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands.

Indien u slaagt voor het SECO-examen kunt u aanspraak maken op de internationale titel S-ISME en ontvangt u het officiële CPION geaccrediteerde Post-HBO diploma Information Security Management Expert.

Duur

6 wekelijkse bijeenkomsten

Docent

Security Academy.


SESSION INFO AND ENROLMENT