home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
 
Alle CursussenbalkjeAlgemeen » Introductie HW & SW » Soft skills » TrajectenOperating Systems » MVS - z/OS » Linux - UNIX » Mac OS X » iPad en iPhone iOSDatabases en middleware » Relationele databases & SQL » Db2 for z/OS » Db2 for LUW » Oracle » SQL Server » MySQL & MariaDB » IMS » CICS » IBM MQ » WebSphere » Data Science, Big Data en AnalyticsApplicatieontwikkeling » Methoden en technieken » TOGAF » PRINCE2 » Agile en Scrum » Programmeertalen » Internet development » Object Oriented systems » Java » Development tools » SAS » XML » SOA & web servicesSysteembeheer » ITIL » SecuritybalkjePraktischInschrijven 

Voorstelling rubriek 'Linux - UNIX'

Definitie

UNIX

"UNIX is a portable, multi-task and multi-user computer operating system originally developed by a group of AT&T Bell Labs employees including Ken Thompson, Dennis Ritchie and Douglas McIlroy. UNIX is now offered by many manufacturers, including IBMs AIX, and Linux."

(Bron: Webster's Dictionary of Computing)

Belang

Mainframes voorbijgestreefd? Een overgroot deel van de bestaande corporate data en applicaties heeft nog steeds op een mainframe een goed onderkomen gevonden! En toch kan een UNIX omgeving in een aantal situaties een interessant alternatief bieden. Inderdaad, zelfs op z/OS is UNIX doorgedrongen!

UNIX en Linux zijn onlosmakelijk verbonden met applicatieservers, databases en het internet.

ABIS heeft een omvangrijke UNIX kennis: systeem- en gebruikstechnisch. UNIX (AIX) op pSeries (RS/6000), Linux Redhat, Suse en CentOS, z/OS USS. Welke ook uw omgeving is, ABIS heeft er kennis van! Samen met onze kennis rond applicatieservers en databases - onze toegevoegde waarde!

Interessegebieden

ABIS werkt actief rond volgende specifieke aandachtspunten.

Gezien het belang van dit platform, biedt ABIS de kennis aan relevant voor een efficiënte omgang met het platform. Ontwikkelaar, architect of systeembeheerder, beheerder van applicaties of manager vinden de (eventueel conceptuele) basisvaardigheden die zij nodig hebben! Dit alles met speciale aandacht voor UNIX System Services - zie ook In focus - z/OS UNIX System Services (USS).

Meer en meer bedrijven hebben grote delen van hun workload verplaatst naar Linux-servers, die bekend staan voor hun stabiliteit, configureerbaarheid en de eenvoud om lichte "special purpose" servers op te zetten. ABIS doet dit zelf al meer dan een decennium voor z'n interne servers

Mede door WebSphere en DB2 for LUW treedt AIX meer en meer op de voorgrond. Het effectief beheer van AIX vraagt specifieke kennis die wij zeker hebben!

UNIX servers worden ingezet voor specifieke doelstellingen - als webserver, mailserver of databaseserver. Beheerders van deze applicaties hebben vaak nood aan extra, en zeer toegespitste, UNIX achtergrond; dit naast hun traditionele applicatiekennis. Ons aanbod houdt hier zeer concreet rekening mee: wat hebt u als extra UNIX kennis nodig om effectief uw specifieke applicatieserver te beheren?

Certificatie

Met het ABIS cursusmateriaal als basis en bovendien gestoeld op praktijkervaring, hebben ABIS cursisten en/of medewerkers in het verleden volgende certificaten behaald (voor details, consulteer de Certificatiematrix 'Linux - UNIX') :

Docenten

Peter Vanroose, domeinverantwoordelijke.

Kennisvormen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze diensten.

Opleiding

Klassikaal opleiden

Cases
Oefeningen

Individueel
opleiden

Coaching

Voor een lijst van standaard opleidingen, verwijzen we naar beschrijvingen verder in deze tekst.
Maatwerk is steeds mogelijk.

Beschikbaar als onderdeel van individuele opleidingen.

Beschikbaar.

Opzet en configuratie van UNIX systemen.

Consulting
Projecten

--