Opleidingsvormen

Wij bieden onze IT-kennis aan in verschillende vormen: Klassikale opleiding, Individuele training en coaching, Begeleide zelfstudie, Blended learning, Mentored workshops... Elke opleidingsvorm heeft zijn eigen karakter, voordelen en uitdagingen.

Samen vinden we de oplossing die het beste past bij uw specifieke situatie!

Klassikale opleiding

methodsClassroom.png

Veel van onze opleidingen bieden we aan als klassikale training. Enerzijds als 'publieke' sessies in België en Nederland, maar uiteraard behoort een bedrijfssessie tot de mogelijkheden. De inhoud kan dan aangepast worden aan uw specifieke behoeften.

We zijn ervan overtuigd dat deze klassikale aanpak nog steeds heel wat meerwaarde biedt:

 • De docent is tegelijk motivator en katalysator. Problemen, vragen, twijfels ... worden meteen aangepakt, docent en deelnemers kunnen hun ervaringen maximaal uitwisselen; eventueel kunnen zelfs bedrijfsspecifieke uitdagingen meteen aangepakt worden.
 • De inhoud en aanpak van de opleidingen zijn uitgebreid getest en uitgekristalliseerd: ze gaan naar de essentie, voor maximale meerwaarde.
 • De docent stimuleert het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen de deelnemers. Deelnemers kunnen elkaar helpen en stimuleren.
 • De docent is uw gids in de jungle van beschikbare leerbronnen (online, boeken, video ...). Hij of zij filtert de relevante onderwerpen eruit en doet aanbevelingen aan de deelnemers.
 • Theorie en praktijk gaan hand in hand: real-life cases komen aan bod. We kunnen nagaan (eventueel zelfs met een formele test) welke kennis en inzichten bijgebleven zijn.
 • Klassikale opleidingen hebben steeds een uitgewerkte syllabus. Deze is meestal door onze docenten zelf ontwikkeld, met een structuur en inhoud die het verhaal van de training maximaal ondersteund. Bovendien gebruiken veel deelnemers onze syllabus nadien nog jarenlang als naslagwerk!
 • Verschillende van onze klassikale opleidingen worden ook aangeboden in een virtual classroom: een live-sessie met docent, die u kan volgen van aan uw eigen bureau of keukentafel.

Individuele training en coaching

methodsIndividual.png

Een een-op-een opleiding is waarschijnlijk de meest comfortabele en efficiënte trainingsvorm voor de individuele deelnemer. Deze aanpak combineert bijna alle voordelen van een klassikale opleiding (minus de interactie tussen deelnemers), en is tegelijkertijd perfect op maat (tempo, inhoud, planning ...) van de cursist.

 • Uiteraard is zo'n individuele opleiding niet de goedkoopste wanneer we enkel de prijs per opleidingsdag bekijken, maar het maatwerk maakt dat de tijd zeer efficiënt ingevuld wordt. Bijgevolg wordt deze oplossing kostenefficiënt voor snelle studenten en welomlijnde onderwerpen: de deelnemer heeft in zo'n scenario namelijk ook minder tijd nodig.
 • Individuele opleidingssessies kunnen vaak op zeer korte termijn ingepland worden.
 • Een korte een-op-een training kan gecombineerd worden met een coaching traject over langere tijd, waar de docent beschikbaar blijft voor verdere opvolging en sturing bij het in praktijk brengen van de opgedane kennis.

Begeleide zelfstudie

methodsSelfStudy.png

Voor sommige van onze opleidingen hebben we een zelfstudiegids ontwikkeld, die gebruikt kan worden in combinatie met onze standaard-cursustekst. Typisch gaan zelfstudiedagen door bij ABIS, en maakt de cursist gebruikt van onze oefenomgeving. Een van onze docenten zet de deelnemer op weg en is beschikbaar voor vragen en feedback.

 • Een begeleide zelfstudiesessie kan op zeer korte termijn ingepland worden.
 • Begeleide zelfstudie wordt aangeboden aan een gelijkaardige scherpe prijs als een inschrijving voor een publieke klassikale training.
 • Bijgevolg is dit een ideaal scenario voor iemand die zich snel wil inwerken in een bepaalde technologie, zelfs wanneer er geen publieke klassikale sessie beschikbaar is.

Blended learning

methodsBlendedLearning.png

In een 'blended learning'-traject combineren de deelnemers e-learning en zelfstudie met klassikale opleidingssessies. Blended learning wordt o.a. aangewend in het kader van certificatietrajecten.

Blended learning bij ABIS is gebaseerd op het flipped classroom model. In een traditioneel 'schools' systeem wordt de theorie behandeld in de klas en krijgen de leerlingen huiswerk mee om de theorie verder in te oefenen. In het flipped classroom model gebeurt het omgekeerde: de cursisten nemen eerst zelf een stuk theorie door en komen dan naar de klas voor verdere uitdieping en praktische uitwerkingen.

 • Om de deelnemers te helpen en te begeleiden stellen we een uitgewerkt studieplan ter beschikking. Dit document vormt de rode draad doorheen het volledige opleidingstraject; het omvat uitgewerkte details m.b.t. organisatie, aanpak, inhoud en doelstellingen van het traject en van de individuele opleidingsblokken binnen het traject.
 • Een blended opleidingstraject bestaat uit een aantal opleidingsblokken. Voor elk blok definiëren we duidelijk:
 • De te verwerven en verwerken kennis. We specifiëren wat inhoudelijk dient te worden voorbereid (Wat is essentieel? Wat is optioneel?). De deelnemers bereiden zelfstandig elk blok voor (zelfstudie dus op basis van beschikbare hulpmiddelen) en dit aan hun eigen tempo. Onze docenten staan ter beschikking om deelnemers bij vragen concreet bij te staan.
 • De verschillende technische bronnen die hiertoe kunnen worden gebruikt: de zelfstudie/e-learning is gebaseerd op e-learning modules op het internet, gecombineerd met gespecialiseerde technische literatuur en cursussen die door ABIS worden aangeleverd. We zorgen voor een oefenomgeving waarop het aangeleerde kan worden getest en concreet toegepast - we specificeren welk labs dienen te worden uitgevoerd.
 • Klassikale sessies worden georganiseerd aan het einde van elk opleidingsblok, voor het toetsen van de verworven kennis. We testen aan het begin van elke sessie waar de cursisten staan. Klassikale bespreking van deze test is daarna de leidraad voor uiteenzettingen die volgen. Tijdens deze bijeenkomsten geven we uitleg bij onderwerpen die niet helemaal geland zijn, wordt bijkomende achtergrond verschaft en bespreken we vragen en opmerkingen van de deelnemers. We verwerken en bespreken complexere oefeningen en case-studies. Op de laatste dag van een certificatietraject bereiden we je bovendien expliciet voor op het examen.

Met deze aanpak geven we de deelnemer dan ook zelf controle over:

 • het moment en de plek waarop hij kennis verwerft en verwerkt: tijdens kantooruren of op vrije momenten; en dit van op de werkplek of thuis;
 • de wijze waarop hij deze kennis verwerft en verwerkt: deelnemers bepalen dus zelf met welke bronnen ze aan de slag gaan.

We geven de deelnemer geen controle over:

 • De te verwerken technische inhoud. We bepalen - in overleg met de opdrachtgever - de te behandelen onderwerpen in een traject, de opvolging van de onderwerpen en het tempo waarmee deze onderwerpen door de deelnemers dienen te worden verwerkt.
 • De opvolging en toetsing van de deelnemer. Onze docenten volgen op of de deelnemer zich op de afgesproken wijze inzet om de relevante kennis te verwerken. Aan de hand van testjes tijdens de klassikale sessies kijken we na wat is verwerkt en wat niet. Zoals steeds spelen onze docenten hierin een cruciale rol: niet louter om te evalueren en te testen, maar ook en vooral om te motiveren en aan te moedigen!

Mentored workshops

methodsMentoredWorkshop.png

Mentored workshops bieden deelnemers de praktische omgeving die ze nodig hebben om te experimenteren met specifieke technologieën waarvoor ze al enige theoretische achtergrond hebben. Op basis van een aantal uitgebreide labs, didactisch gepresenteerd en logisch gestructureerd, wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met een aantal kernaspecten van de betreffende technologie.

In dit 'Labs only' aanbod gaan we er dus van uit dat de deelnemers reeds over minimale relevante technische basisachtergrond beschikken (bv. verkregen door middel van bijvoorbeeld e-learning, PluralSight, SkillSoft ... ).

Vermits opgezet als 'labs only', is het ook individueel van opzet. Dit wil concreet zeggen dat deelnemers op elk gewenst moment aan de workshop kunnen beginnen; en na een korte intake door een van onze instructeurs, de workshop in hun eigen tempo kunnen doorlopen. Ze maken praktisch gebruik van een individuele virtuele omgeving. Er is evenwel altijd een technisch specialist beschikbaar voor hulp en begeleiding waar nodig.

Labs worden op een specifieke, logische manier gestructureerd; zo krijgen de deelnemers een nauwkeurige kijk op de bestudeerde technologie.