Praktische informatie

Waar

ABIS heeft volledig uitgeruste opleidingslokalen in België (zie Route ABIS Leuven) en Nederland (zie Route ABIS Woerden).

In het Verenigd Koninkrijk zijn de opleidingslokalen van onze partner RSM gelegen in High Wycombe, nabij Londen.

Cursustijden

Cursussen starten normaal om 9.00u en duren tot 16.30u-17.00u, met een uur lunchpauze rond 12.30u en twee korte koffiepauzes.

Taal

De taal waarin de opleiding verzorgd wordt is aangegeven op de cursuskalender en op de website. Bij cursussen zonder taalcode, hangt de taal af van de deelnemers en wordt bij deelnemers met verschillende moedertaal geopteerd voor het Engels.

Lunch en versnaperingen

Lunch, versnaperingen, koffie, water en frisdrank zijn inbegrepen. Als u specifieke dieetverzoeken heeft, laat het ons dan van tevoren weten.

Cursusdocumentatie

Bij de cursussen krijgt de cursist een cursustekst (op papier of in pdf-formaat) of cursusboek. Het eigendomrecht en copyright van de cursusteksten ligt bij ABIS of bij de partner van ABIS die de cursus verzorgt.

Inschrijven

Om in te schrijven kunt u best gebruik maken van de online mogelijkheden op deze website: u gaat naar de cursusbeschrijving en klikt daar op de datum van de sesie waarop u wilt inschrijven. Als u een geregistreerd MyABIS-gebruiker bent, zijn alle bedrijfs- en facturatiegegevens reeds vooringevuld. U kan meerdere inschrijvingen (voor verschillende cursussen en/of verschillende deelnemers) tegelijkertijd uitvoeren.

U ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving, samen met praktische inlichtingen.

Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en bijgehouden volgens de geldende wettelijke bepalingen en onze privacyrichtlijnen (zie Privacy Policy).

Early bird guarantee

Indien u minstens 2 maanden op voorhand 3 personen inschrijft op dezelfde cursus, dan garanderen wij u dat deze cursus zal plaatsvinden. Deze garantie geldt niet op cursussen in samenwerking met partners van ABIS.

Prijzen

De prijzen van onze cursussen vindt u terug op de website.

Op de vermelde prijzen gelden volgende kortingen bij gelijktijdige inschrijving op dezelfde cursus (niet op cursussen door partners):

  • 3e en 4e deelnemer: 10%;
  • 5e en volgende deelnemers: 15%.

Voor volume-inschrijvingen op verschillende cursussen gelden ook speciale voorwaarden.

Voor een bedrijfsopleiding op maat, maken wij graag een offerte.

De vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW.

In Nederland is ABIS ingeschreven in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO) en factureert daar BTW-vrij.

CRKBO_logo.jpg

Verplaatsing en annulatie

Indien er voor een bepaalde cursus te veel inschrijvingen zijn worden de laatst ingeschrevenen op een wachtlijst geplaatst. ABIS zoekt zo snel mogelijk een oplossing voor deze inschrijvingen.

Bij bijzondere omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen (minder dan 4), heeft ABIS het recht de cursus te annuleren of te verschuiven naar een latere datum. De cursisten worden hiervan uiterlijk 1 week voor het begin van de cursus verwittigd.

Eventuele annulaties of verplaatsingen door de klant moeten schriftelijk of per e-mail aan ABIS gemeld worden minstens 2 weken voor de aanvang van de cursus. Bij annulatie of verplaatsing minder dan 2 weken voor de aanvang van de cursus zal de volledige cursusprijs gefactureerd worden.

Bij inschrijvingen tussen 2 weken en 1 week voor de start van een cursus, kan de klant deze nog gratis annuleren tot 1 dag na de inschrijving.

Inschrijvingen minder dan 1 week voor de start van de cursus kunnen niet meer gratis geannuleerd worden en hier zal bij annulatie door de klant ook steeds de volledige cursusprijs gefactureerd worden.

Vervangingen

U kunt zich steeds kosteloos laten vervangen door een andere persoon, mits ABIS hiervan vooraf te verwittigen.

Betaling

Voor alle inschrijvingen ontvangt u na aanvang van de cursus een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Verkoopsvoorwaarden

Zie Algemene verkoopsvoorwaarden.

Klachten

ABIS draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Dit komt tot uiting in al haar bedrijfsprocessen: een verzorgde en punctuele administratieve afhandeling van inschrijvingen, een snelle en adequate reactie op vragen vanwege klanten, en een flexibel aanbod in functie van de gestelde vraag.

Indien ons aanbod niet aan het verwachtingspatroon van de klant voldoet, kan de klant bij ABIS een klacht neerleggen.

Meer info vindt u in de rubriek Klachten - Klachtafhandeling.