This page is not available in English.

Business Continuity Foundation

U wordt als medewerker betrokken of bent geïnteresseerd in Business Continuity Management. Na twee dagen zullen de grondbeginselen van het Business Continuity Management Proces (BCMP) voor u geen geheim meer zijn. U leert wat de stappen zijn in het BCMP en wat deze stappen na uitvoering de organisatie opleveren. U wordt bekendgemaakt met de terminologie die in het BCMP wordt gebruikt. De kennis wordt in een zeer interactieve vorm aan u overgedragen. Nadat u deze cursus heeft gevolgd kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de uitvoering van het BCMP in uw organisatie.

Kalender

datedur.lang.locationprice 
05 Sep2NWoerden 1645 EUR (exempt from VAT)
05 Sep2Nweb based 1645 EUR (excl. VAT)
SESSION INFO AND ENROLMENT

Doelgroep

Het BCMP is een bedrijfs- en een organisatie breed proces. Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met Business Continuity, erbij betrokken raken of voor cursisten die kennis willen maken met het BCMP. Denk bijvoorbeeld aan cursisten die werkzaam zijn in de primaire processen, maar ook aan:

 • Facilitymanagers
 • Securitymanagers
 • Informatiemanagers
 • Service Level managers
 • Marketingmanagers
 • Bedrijfsjuristen
 • Suplly Chain managers
 • Teammanagers

Voorkennis

Tijdens de cursus Business Continuity Foundation wordt de basis van Business Continuity Management behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen. Het niveau van deze cursus is mbo+.

Inhoud

 • Module 1 – Developing a Business Continuity Process
 • Kennismaken, introductie, ontstaansgeschiedenis en verkennen van Business Continuity Management en het bijbehorende proces.
 • Kennismaken met de verschillende BCMP-procesmodellen
 • Wat betekent procesmatig werken?
 • Het BCMP stap voor stap deel 1
 • BCM-vooronderzoek
 • BCMP-organisatie
 • BCMP-beleid
 • Module 2 – Identifying Threats and Vulnerabilities
 • Bedrijfsschade-analyse (BIA, Business Impact Analyse), methoden en technieken
 • Bedreigingen en Kwetsbaarheid Analyse (BKA), methoden en technieken
 • Module 3 – Developing and implementing a Business Continuity Plan
 • Het BCMP stap voor stap
 • Het Business Continuity Plan
 • Bedrijfshulpverleningsplan
 • Crisismanagementplan
 • Herstelplannen
 • Kosten en baten van het Business Continuity Plan
 • Module 4 – Testing and maintaining Business Continuity
 • Testen en onderhouden van het BCMP en BCP

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

De cursus Business Continuity Foundation is het eerste niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de cursus Business Continuity Practitioner.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat "Business Continuity Foundation" van SECO en kunt u uw digitale S-BCF badge aanvragen.

 • Exameninformatie
 • Taal examen: Engels
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 60 minuten

Duur

2 cursusdagen - 8 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy BV.


SESSION INFO AND ENROLMENT