This page is not available in English.

Certified implementer of ISO27001:2017

Tijdens de cursus Certified Implementer of ISO27001:2017 leert u een Information Security Management System (ISMS) dat aan de eisen van ISO27001:2017 voldoet op te zetten en toe te passen in uw eigen organisatie.

De ISO 27001:2017 en de ISO 27002 zijn op dit moment de security normeringen die internationaal veelvuldig worden gevraagd door klanten. Met het ISO27001:2017-diploma op zak wordt u internationaal erkend als security professional en verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

Kalender

datedur.lang.locationprice 
21 Jun3NWoerden 2475 EUR (exempt from VAT)
21 Jun3Nweb based 2475 EUR (excl. VAT)
13 Sep3NWoerden 2475 EUR (exempt from VAT)
13 Sep3Nweb based 2475 EUR (excl. VAT)
SESSION INFO AND ENROLMENT

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de ISO27001:2017- en ISO27002-norm. In deze cursus wordt u begeleid de examenstof eigen te maken zodat u het examen succesvol kan afronden.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen voorkennis noodzakelijk, echter enige basiskennis van Informatiebeveiliging wordt wel aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan eerst de cursus Information Security Foundation te volgen. Het niveau van deze cursus is mbo/hbo.

Inhoud

 • Module 1: ISO27001:2017:
 • Tijdens de eerste dag van de cursus wordt de norm uitgebreid besproken en komt ter sprake hoe ISO/IEC 27001:2013 de managementcyclus voor informatiebeveiliging beschrijft en hoe invoering van de norm in grote lijnen in de praktijk verloopt. De focus tijdens deze dag ligt enerzijds op kennis verwerven van de norm en anderzijds op de toepassing ervan door het maken van een projectplan en beleid, het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan.
 • Module 2: Invoering van de ISO27001:2017:
 • Vanaf dag 2 gaan we de diepte in. Na een meer gedetailleerde blik op ISO/IEC 27001:2017 en ISO/IEC 27002:2017 leert u hoe invoering van de norm kan verlopen en hoe ook het continu verbeteren van het informatiebeveiligingsproces geïmplementeerd kan worden. Dit deel van de cursus is in hoge mate interactief. Aan de hand van een casus voert u een risicoanalyse uit en worden de gekozen maatregelen uit de casus plenair besproken (met de nadruk op het verloop van de implementatie ervan).
 • Module 3 – Invoering van de ISO/IEC 27002:2017:
 • Op deze dag wordt dieper ingegaan op de maatregelen zelf. Want plannen maken en uitvoering toetsen is absoluut noodzakelijk, maar uiteindelijk zijn het toch de maatregelen zelf waardoor de beveiliging beter wordt. We bespreken de hoofdstukken uit ISO/IEC 27002:2017, de samenhang met ISO/IEC 27001:2017 en vooral welke maatregelen welke risico's wegnemen of niet. Als laatste onderwerp op de derde dag komt het certificatieproces aan de orde of algemener: wat het betekent om compliant te worden en te blijven aan ISO/IEC 27001:2017 en hoe een externe toets daarop verloopt.

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig, de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Het examen zit inbegrepen bij de cursus en wordt online afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma "Certified Implementer ISO27001" .

 • Exameninformatie
 • Taal examen: Nederlands of Engels (eigen keuze)
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 20 meerkeuzevragen, 2 casussen
 • Examentijd: 120 min.

Duur

3 cursusdagen - 12 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy.


SESSION INFO AND ENROLMENT