Java SE8 programmer II certificeertraject (OCP)

Tijdens deze certificatietraining bereidt u zich voor op het Java SE8 programmer II certificaat (OCP).

Certificatie voor Java is voor vele professionals een belangrijk aspect geworden, om een grondige kennis van de Java omgeving te kunnen aantonen. Vandaar het belang van een goede voorbereiding tot het certificeerexamen. Tegelijkertijd is een goede praktische kennis en begrip van Java uiteraard even belangrijk als het memoriseren van methode details of mogelijke exceptions.

Daarom stelt ABIS dit certificeertraject (deel 2) voor, als voorbereiding op Oracle Certified Professional (OCP) Java SE8 programmer. Voor deel 1, zie Java SE programmer I certificeertraject (OCA).

In dit tweede deel wordt de kennis van de deelnemers verder verdiept met:

 • gevorderde object georiënteerde concepten en design patterns
 • het gebruik van aanvullende Java klassen: tekst-manipulatie, internationalisatie (i18n), collecties en I/O
 • functioneel programmeren
 • hoe integreren van een database connectie in een Java applicatie
 • het creëren van multithreaded applicaties en het gebruik van synchronizatie

De OO principes worden tijdens deze opleiding meer in detail behandeld, en Java SE wordt in praktijk gebracht aan de hand van verschillende oefeningen en praktijk cases.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Ontwikkelaars die zich willen voorbereiden op Java certificatie, maar ook programmeurs die zich verder in wat gevorderde Java onderwerpen willen verdiepen.

Voorkennis

Er wordt verondersteld dat de deelnemers deel 1 van het Java SE programmer I certificeertraject (OCA) gevolgd hebben of een gelijkwaardige kennis van Java SE hebben (zie ABIS cursus Java: basiscursus).

Inhoud

Dit certificeertraject behandelt de volgende Java SE onderwerpen.

 • Details van Java SE exceptions • assertions
 • Enums • Datum/Tijd • gebruik van internationalisatie (i18n) en Resource Bundles
 • Gevorderde OO en design patterns: coupling • cohesion • Singleton • Immutable objects • Builder • Factory
 • Inner Classes: "regular" • method-local • static • anonymous
 • Collections en Generics: gebruik en overzicht Collections • sorteren • declaraties en gebruik van generics
 • Functioneel Programmeren: Optional • ingebouwde functionele interfaces • gebruik van streams
 • Multithreading: definiëren en gebruiken van threads • thread toestanden • synchronizeren van code
 • Concurrency: atomic classes • concurrent Collections • Executors en ThreadPools • CyclicBarrier • Fork/Join framework • parallel streams • begrijpen van threading problemen
 • I/O en NIO2: lezen en schrijven naar files • Serialization • gebruik van File(s) en Path(s) • File Attributes • nieuwe stream methodes
 • JDBC: connecteren naar een database • uitvoeren van queries • PreparedStatement • CallableStatement • RowSet • Transacties

Voor de implementatie wordt in een Java SE omgeving m.b.v. Eclipse gewerkt. Voor het JDBC gedeelte wordt er gebruik gemaakt van een Oracle database.

Verloop van de cursus

Voor dit traject gebruikt ABIS een blended learning benadering. De deelnemers combineren e-learning en zelfstudie met klassikale opleidingssessies.

 • De zelfstudie/e-learning is gebaseerd op e-learning modules op het internet, gecombineerd met literatuur van boeken en cursussen, die door ABIS worden aangeleverd.
 • De klassikale sessies worden georganiseerd voor het toetsen van de verworven kennis, verduidelijking van slecht-begrepen onderwerpen of concepten, verdieping van de kennis, bijkomende oefeningen en labs. Op de laatste dag bereiden we je bovendien expliciet voor op het examen.

Alle onderdelen van het certificeertraject zijn naar inhoud en vorm op elkaar afgestemd. De voorziene volgorde van de behandelde onderwerpen is duidelijk gedefinieerd en beschreven. Docenten zijn zowel beschikbaar tijdens de klassikale sessies als voor het beantwoorden van vragen tijdens de zelfstudie/e-learning. Het toetsen en beoordelen van de aangeleerde concepten gebeurt via verschillende testmethodes.

De deelnemers gebruiken hun eigen PC tijdens de opleiding, waarop een virtuele cursusomgeving zal worden geïnstalleerd. Aldus kunnen deelnemers zowel tijdens de klassikale sessies als op gelijk welk ander moment van deze omgeving gebruik maken.

Voor meer uitleg over de aanpak, zie Blended learning.

Duur

7 dagen klassikaal. De typische doorlooptijd van het traject is een 9-tal weken. Op de startdatum van de cursus krijgen de deelnemers het cursusmateriaal en de informatie over de zelfstudie. De eerste klassikale sessie volgt typisch 1 à 2 weken hierna

Docent

Sandy Schillebeeckx.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN