RDBMS concepten

Deze cursus heeft tot doel een overzicht te geven van de belangrijkste concepten waarop een hedendaags relationeel database-systeem is gestoeld. Na het volgen van deze cursus heeft de cursist:

  • een grondige kennis van het relationeel databasemodel;
  • de achtergrondinformatie die nodig is om efficiënt met een specifiek relationeel systeem aan de slag te gaan - Db2, Oracle, SQL Server, Sybase, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, ...

Deze cursus is in het open cursusaanbod vervangen door de cursus SQL en relationele databases: basiskennis.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Gelieve dan ABIS te contacteren.

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot eenieder die meer wenst te weten over het relationele datamodel: applicatieontwikkelaars en -beheerders, datamodelleerders, DBA's, systeembeheerders. Ook aan te raden voor eenieder die een meer algemeen overzicht wenst te krijgen over de karakteristieken van een dergelijk systeem. U kunt zelf testen of deze cursus nuttig is voor u door de on-line zelftest in te vullen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist - enige vertrouwdheid met informatica is een pluspunt.

Inhoud

  • Basisconcepten van het relationele model: tabellen en domeinen; sleutels (keys); normalisatie
  • Basisconcepten van een relationele database: globale organisatie (cataloog, optimizer)
  • Integriteit: systeem (keys, checks, nulls) versus user (triggers, procedures)
  • Basisobjectstructuur: fysieke opslag en logische benadering
  • Database issues: transacties, logging, backup, locking, versioning

Verloop van de cursus

Theoretisch overzicht met concrete, praktische voorbeelden en oefeningen.

Duur

1 dag.

Docent

een ABIS-medewerker.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN