home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
 
Alle CursussenbalkjeAlgemeen » Introductie HW & SW » Soft skills » TrajectenOperating Systems » MVS - z/OS » Linux - UNIX » Mac OS X » iPad en iPhone iOSDatabases en middleware » Relationele databases & SQL » Db2 for z/OS » Db2 for LUW » Oracle » SQL Server » MySQL & MariaDB » IMS » CICS » IBM MQ » WebSphere » Data Science, Big Data en AnalyticsApplicatieontwikkeling » Methoden en technieken » TOGAF » PRINCE2 » Agile en Scrum » Programmeertalen » Internet development » Object Oriented systems » Java » Development tools » SAS » XML » SOA & web servicesSysteembeheer » ITIL » SecuritybalkjePraktischInschrijven 

Voorstelling rubriek 'Soft skills'

Definitie

Soft skills

Soft skills zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden. Het is een term uit het moderne, competentiegerichte onderwijs. Onder soft skills wordt daar verstaan: het ontwikkelde vermogen, om de eigen competentie, zo nodig in samenwerking met anderen, in praktische vaardigheden en kennis om te zetten. Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Soft skills zijn een aanvulling op de "hard skills", de vaardigheden die voor een beroep en allerlei andere activiteiten noodzakelijk zijn.

De term is ontstaan in de IT-wereld als tegenstelling met hard-skills (technische vaardigheden, apparaatgerelateerde vaardigheden)

(Bron: Wikipedia)

Belang

Leidinggevenden erkennen steeds meer dat de directe relaties met klanten, teammedewerkers, projectleiders, key users enz... een cruciale rol spelen in het goede verloop van een technisch project. Steeds meer zoeken de technische en industriële sectoren dan ook medewerkers die naast hun technische competenties vaardig zijn in de "soft skills": communiceren, onderhandelen, duurzame relaties onderhouden,... . Ook hier geldt evengoed dat er een technische know-how bestaat, die, wanneer bewust toegepast, tot merkelijk betere resultaten bij de klant en in het team.

Uitdagingen zijn bijvoorbeeld:

Interessegebieden

Op basis van de specifieke interesses voor soft skills in de IT-wereld heeft ABIS volgende specifieke aandachtspunten gedefinieerd.

De benadering is interactief, en omwille van een snellere toepassing in de werkplek, eerder no-nonsense. De inspanning betaalt zich al snel terug door het binnenhalen van contracten, het vlot verloop van onderhandelingen,minder tijdverlies, minder misverstanden, langdurige vlotte relaties met de klanten, een professionelere samenwerking in team en dus een beter productieresultaat, .... .

Docenten

Eric Schillemans, RITAM Training en Consulting