Referenties

Hier vindt u enkele van onze projecten. Contacteer ons voor een uitgebreider overzicht.

ABIS en AG Insurance - Opleiden van IT Young Pro's

In de Bank en Verzekeringswereld blijft mainframe technologie een belangrijke rol spelen. O.a. ter vervanging van collega's die met pensioen gaan en ter ondersteuning van nieuwe business projecten, heeft AG Insurance regelmatig nood aan nieuwe medewerkers. Na een rekruteringsproces volgen de weerhouden kandidaten een intensief trainingsprogramma, waarbij al tien jaar lang gestart wordt met een praktijkgericht mainframetraject bij ABIS. Er wordt tijdens deze opleiding maximaal ingespeeld op de specifieke ontwikkelomgeving van AG Insurance.

Het volledige artikel vindt u hier terug.

Personeelsvoorziening bij de Pensioendienst!

De Pensioendienst wilde nieuwe krachten aantrekken om mee te bouwen aan myPension.be. Na een openbare aanbesteding werd de opdracht toegekend aan IRIS, die op zoek ging naar geschikte kandidaten. Na vele interviews en grondige testen werden uiteindelijk 3 personen weerhouden. Deze moesten over een goeie basiskennis Java beschikken en bovendien vertrouwd zijn met het Vaadin framework. Op basis van succesvolle samenwerkingen in het verleden, koos IRIS voor de opleiding van deze juniors resoluut voor ABIS. Er volgde een intensief opleidingstraject van 33 dagen, waarna ze klaar waren voor hun eerste werkdag bij de Pensioendienst.

Het volledige artikel vindt u hier terug.

ABIS en APG - over certificeeropleidingen!

In een aantal technische domeinen heeft APG er voor gekozen resoluut de kaart van 'certificering' te trekken. Uiteraard om het professionalisme van haar medewerkers aantoonbaar te maken; maar ook om haar medewerkers er op te wijzen dat ook zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen kennisevolutie. Iets waar bedrijf en werknemer samen dienen in te investeren.

Een intakegesprek gevolgd door een individuele inventarisatie van de bestaande kennis van de medewerkers heeft ABIS de mogelijkheid geboden een op maat samengesteld Java opleidings- en begeleidingstraject uit te werken, met certificering als doel. Collectief aangeboden aan betrokken medewerkers; en gestoeld op een veelheid van didactische werkvormen.

Het volledige interview vindt u hier terug.

ABIS en KLM: een (h)echt partnership!

In de loop der jaren is de relatie tussen KLM en ABIS uitgegroeid tot een echt partnership, waarbij het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen centraal staan; doelstellingen die het louter commerciële duidelijk overstijgen. Een partnership uiteraard gestoeld op de kwaliteit en de diepgang van ons opleidingsaanbod. Maar ook een gevolg van onze bereidheid steeds opnieuw mee te denken met KLM.

Wat ABIS uniek maakt? Bijvoorbeeld, de aandacht die het heeft voor zowel professionele ICT-ers als niet ICT- ers binnen het vakgebied van de professionele IT! Maar ook haar bereidheid om steeds opnieuw opleidingen naar inhoud, aanpak en planning toe optimaal af te stemmen op de noden van haar klanten.

Het volledige interview vindt u hier terug.

ABIS en vICTory-be: no-nonsense!

Hoog opgeleide ICT-medewerkers ter beschikking stellen van haar klanten, zowel in de BENELUX als in Duitsland - daar gaat vICTory voor. Een dienstverlening uitgebouwd op basis van hechte, kwalitatieve en openhartige partnerships , met klanten en met medewerkers. Wensen van de klant en van de medewerker kunnen aldus makkelijker en efficiënter op mekaar worden afgestemd; een 'win-win' situatie voor iedereen.

Met, inderdaad, veel aandacht voor z/OS en mainframe-technologie, want z/OS is nog steeds de kern van de hedendaagse bedrijfskritische enterprise-infrastructuur. De juiste mensen vinden voor het beheer van deze infrastructuur is evenwel niet evident. Ze moeten met name over diepgaande z/OS kennis beschikken, maar ook inzicht hebben in de context waarbinnen deze wordt ingezet; en dit niet louter op technisch vlak!

De door ABIS en vICTory initieel uitgewerkte Mainframe Academy speelt hier volledig op in. Eerst brengen we de deelnemer de fundamenten van z/OS bij; daarna worden openingen gemaakt naar andere technologieën, naar de infrastructuur waar z/OS deel van uit maakt, of zelfs naar platform-onafhankelijke beheers en/of ontwikkeltools.

En het is niet bij één Academy geleven! Op basis van het succes van deze eerste Academy werd eveneens een Mainframe Systems Academy, een Mainframe Testing Academy, en een Java Academy uitgewerkt. Steeds met dezelfde basisprincipes als grondslag.

Het volledige interview vindt u hier terug.

ABIS helpt KBC met de ICT Academy

Als één van de grootste ICT werkgevers van het land heeft KBC voortdurend nood aan nieuwe medewerkers. Het betreft natuurlijk masters in IT, maar ook masters zonder ICT-opleiding, met interesse in en affiniteit voor ICT. Want KBC heeft ook behoefte aan specialisten in domeinen en technologieën die vandaag in standaard opleidingsrichtingen onvoldoende aandacht krijgen; en aan medewerkers die in hun ICT-teams in staat zijn klantvragen eerst en vooral vanuit een niet-ICT perspectief te benaderen.

De KBC ICT Academy heeft tot doel deze laatste groep medewerkers een grondige ICT-opleiding te bieden. Voor de invulling van het standaard basisdeel van de ICT Academy doet KBC beroep op ABIS. Het betreft opleidingen die het fundament vormen noodzakelijk om als professioneel ICT-er bij een bank aan de slag te gaan. Uitdieping gebeurt achteraf, intern bij KBC.

KBC geeft er de voorkeur aan dit standaard basisdeel door ABIS te laten invullen, ook al hebben ze de mensen en de middelen beschikbaar om ook dit onderdeel zelf in te vullen. De toegevoegde waarde die ABIS hier biedt op het vlak van kennis(overdracht), didactische aanpak en ervaring (met o.a. langlopende opleidingstrajecten) blijkt één van de pijlers van het succes van de Academy.

Het volledige interview vindt u hier terug.