home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
 
Alle CursussenbalkjeAlgemeen » Introductie HW & SW » Soft skills » TrajectenOperating Systems » MVS - z/OS » Linux - UNIX » Mac OS X » iPad en iPhone iOSDatabases en middleware » Relationele databases & SQL » Db2 for z/OS » Db2 for LUW » Oracle » SQL Server » MySQL & MariaDB » IMS » CICS » IBM MQ » WebSphere » Data Science, Big Data en AnalyticsApplicatieontwikkeling » Methoden en technieken » TOGAF » PRINCE2 » Agile en Scrum » Programmeertalen » Internet development » Object Oriented systems » Java » Development tools » SAS » XML » SOA & web servicesSysteembeheer » ITIL » SecuritybalkjePraktischInschrijven 

Certificatiematrix 'Db2 for z/OS'

ABIS-opleidingen zijn samengesteld met een specifiek doel voor ogen: efficiënte kennisoverdracht. Onze cursussen richten zich tot de essentie van de materie, hebben praktische toepasbaarheid als doelstelling en vermijden waar mogelijk nutteloze ballast. Dit alles wordt ondersteund met eigen cursusmateriaal. Onze opleidingen hebben niet onmiddellijk certificatie tot doel; ze leiden dus ook niet automatisch tot het behalen van internationaal erkende certificaten.

We zijn ons echter ook bewust van het belang van deze certificaten. Vandaar ook dat onze technische experts -waar mogelijk en relevant- certificaten hebben behaald. Niet enkel om hun evidente technische kennis formeel aan te kunnen tonen, maar vooral om aan te geven welke ABIS opleidingen geschikt zijn voor het behalen van specifieke certificaten. En om te kunnen bepalen hoe we u hierbij kunnen helpen.

Het resultaat: een certificatiematrix. We hanteren hiervoor het IBM referentiekader.

Standaardaanbod (a)

Extra cursussen (b)

Extra's (c)

SQL en relationele databases: basiskennis

Db2 for z/OS basiscursus

SQL workshop

Minimale kennis van een aantal Db2 LUW concepten is aan te raden

IBM Certified Database Associate – DB2 11 Fundamentals for z/OS

SQL en relationele databases: basiskennis

SQL workshop

Db2 for z/OS basiscursus

Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions

SQL PL database programmeren

SQL voor gevorderden

Db2 for z/OS programmeren voor gevorderden

Db2 for z/OS SQL performance

Minimale kennis van een aantal Db2 LUW concepten is aan te raden

IBM Certified Solution Developer - DB2 9.7 SQL Procedure

SQL en relationele databases: basiskennis

Db2 for z/OS basiscursus

Db2 for z/OS database administratie

Db2 for z/OS data recovery

Db2 for z/OS: monitoring & tuning systems' performance

Db2 for z/OS installation and migration

SQL workshop

Db2 11 for z/OS: changes and new features

Db2 for z/OS SQL performance

Db2 in een datasharing-omgeving

Minimale kennis van een aantal Db2 LUW concepten is aan te raden

Ervaring (> 1 jaar)

IBM Certified Database Administrator - DB2 11 DBA for z/OS

SQL en relationele databases: basiskennis

Db2 for z/OS basiscursus

Db2 for z/OS database administratie

Db2 for z/OS data recovery

Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions

Db2 for z/OS SQL performance

Db2 11 for z/OS: changes and new features

Db2 for z/OS: monitoring & tuning systems' performance

SQL workshop

Db2 for z/OS installation and migration

Db2 for z/OS programmeren voor gevorderden

Minimale kennis van een aantal Db2 LUW concepten is aan te raden

Db2 in een datasharing-omgeving

Ervaring (> 1 jaar)

IBM Certified System Administrator - DB2 11 for z/OS

SQL en relationele databases: basiskennis

Db2 for z/OS basiscursus

Db2 for z/OS database administratie

Db2 for z/OS SQL performance

Db2 for z/OS programmeren voor gevorderden

SQL workshop

SQL voor gevorderden

Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions

z/OS applicatieontwikkeling met RDz

SQL PL database programmeren

XML in Db2

Db2 11 for z/OS: changes and new features

Ervaring met COBOL of PL/I embedded SQL (> 1 jaar)

IBM Certified Application Developer - DB2 11 for z/OS

(a) Verplichte cursussen die behoren tot het Db2 for z/OS domein

(b) Aanbevolen cursussen

(c) Bijkomende kennis is aanbevolen - ABIS kan u op basis van coaching, oefeningen en consulting de nodige kennis bijbrengen.

Graag stellen we in goed overleg een opleidingsplan samen dat op basis van de reeds eerder aangehaalde opleidingsvormen een certificatietraject beschrijft.