Cette page n'est pas disponible en français. Veuillez-nous en excuser.

Encryptie & PKI Practitioner

Encryptie, digitale handtekeningen en certificaten worden veelvuldig gebruikt voor het waarborgen van vertrouwelijkheid en authenticiteit in IT-omgevingen. In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende basistechnieken van cryptografie en de praktische inzetbaarheid ervan.

In drie dagen wordt er op een duidelijke manier uitgelegd wat cryptografie is, zonder al te diep in de techniek en de wiskunde te duiken. De focus ligt op de toepassing; er wordt besproken in welke situaties en onder welke omstandigheden de diverse technieken gebruikt kunnen worden. Met diverse oefeningen krijgt u direct gevoel voor de praktische aspecten.

In het bijzonder wordt er gekeken naar de technische én organisatorische aspecten van een Public Key Infrastructure (PKI). Er wordt stilgestaan bij de verschillende rollen – zoals CA en RA – en de aandachtspunten voor hun processen. Ook wordt de technische werking van certificaten en het gebruik daarvan in TLS uitgebreid behandeld.

Na het volgen van deze cursus kunt u meepraten met de security-specialisten en afgewogen advies uitbrengen over de keuzes bij beleid en implementatie van cryptografie.

Kalender

dateduréelang.lieuprix 
23 sep3NWoerden 2475 EUR (exempte de TVA)
23 sep3Nweb based 2475 EUR (excl. TVA)
INFO SESSION ET INSCRIPTION

Doelgroep

De cursus Encryptie en PKI Practitioner is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met cryptografie of digitale certificaten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Systeem-, netwerk- of certificaatbeheerders
 • Applicatie-ontwikkelaars
 • Security Consultants / Officers / Architects
 • Managers of projectleiders van een cryptografie-team

Voorkennis

Voor deze cursus is geen bijzondere voorkennis vereist. Enige basiskennis van IT-Security wordt echter wel aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan om eerst de cursus IT-Security Foundation te volgen. Het niveau van deze cursus is mbo/hbo.

Inhoud

 • Module 1 – De waarde van cryptografie
 • Cryptografische bouwblokken, sleutels en algoritmes
 • Module 2 – Vertrouwelijkheid tijdens opslag en transport
 • Symmetrische, asymmetrisch en hybride encryptie
 • Hashing
 • Toepassingen zoals TLS (SSL), SSH en IPSec
 • Module 3 – Authenticatie, digitale handtekeningen en PKI
 • Data-authenticatie
 • Digitale handtekeningen
 • Public Key Infrastructures (technisch): X.509-certificaten, inclusief CRL en CSR
 • Module 4 – Sleutel- en certificaatbeheer
 • Sleutelbeheer
 • Public Key Infrastructures (organisatorisch): certificaatbeheer
 • Soorten certificaten zoals DV/OV/EV, eIDAS, PKIoverheid en PSD2
 • Module 5 – Een protocol in de praktijk: TLS
 • TLS-protocol en versies
 • Cipher suites (algoritmes) en andere parameters
 • Praktijkaspecten van TLS
 • Module 6 – Beleid, architectuur en implementatie
 • Beleid en architectuur
 • Aandachtspunten bij implementatie, waaronder applicatie-ontwikkeling en inkoop
 • Module 7 – Geavanceerde, recente en toekomstige onderwerpen
 • Keuze-onderwerpen, waaronder Zero-Knowledge Proofs, Cloud en IoT
 • Ontwikkelingen op het gebied van TLS en de kwantumcomputer
 • Voorbereid zijn op de cryptografische toekomst

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

Bij deze cursus zit geen examen. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.

Duur

3 cursusdagen - 12 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy BV.


INFO SESSION ET INSCRIPTION