home 
 
 
 
ennl
 
Home
A propos
Services
Cours
Ressources
Contacts
MyABIS
C
Tous les coursbalkjeGénéralités » Introduction HW & SW » Soft skills » Cycles completsSystèmes d’exploitation » MVS - z/OS » Linux - UNIX » Mac OS X » iPad et iPhone iOSBases de données et middleware » Relational databases & SQL » Db2 for z/OS » Db2 for LUW » Oracle » SQL Server » MySQL & MariaDB » IMS » CICS » IBM MQ » WebSphere » Data Science, Big Data et AnalyticsDéveloppement d’applications » Méthodiques et techniques » TOGAF » PRINCE2 » Agile et Scrum » Les langages de programmation » Internet development » Object Oriented systems » Java » Development tools » SAS » XML » SOA & web servicesGestion de système » ITIL » SecuritybalkjeEn pratiqueInscriptions 
Cette page n'est pas disponible en français.
Secure programming foundation

In de Secure programming foundation opleiding worden de basisprincipes geleerd van het veilig programmeren. In de opleiding ziet u welke mogelijke kwetsbaarheden in applicaties kunnen ontstaan en hoe u deze kunt vinden, maar nog belangrijker hoe deze kwetsbaarheden voorkomen kunnen worden. U leert aan de hand van een gestructureerde aanpak, gebaseerd op het Framework Secure Software, de basisvaardigheden voor het ontwikkelen van applicaties die echt veilig zijn.

Met de Secure programming certificering op zak wordt u internationaal erkend als secure software-ontwikkelaar en verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

Kalender

Il n'y a pas de sessions publiques à ce moment. Nous organisons volontiers un cours en entreprise ou une session publique supplémentaire (en cas d'un nombre suffisant de participants). Intéressé? Veuillez contacter ABIS.

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor zowel de beginnende als de ervaren programmeur.

Voorkennis

Tijdens de Secure programming foundation opleiding wordt de basis van veilig programeren behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze foundation-level cursus deel te nemen. Enige affiniteit met webtechnologie is nochtans gewenst.

Inhoud

Het inleidende deel bespreekt de problematiek van onveilige software. Waarom is dit een probleem en wat kunnen we doen om het op te lossen?

Daarna kijken we hoe kwetsbaarheden in software ontstaan, hoe een aanvaller hier misbruik van kan maken en hoe we dit kunnen voorkomen. Als omgeving om dit te illustreren wordt webtechnologie gebruikt, maar de principes van veilig programmeren zijn ook toe te passen in andere omgevingen. Aan bod komen authenticatie en sessiebeheer, het afhandelen van gebruikersinvoer ter voorkoming van injectie-aanvallen zoals SQL-injectie en buffer overflows. Cross-site-scripting en het beveiligingsmodel van de browser ontbreken uiteraard niet.

Vervolgens bespreken we het implementeren van autorisaties, logging en foutafhandeling. Een probleem dat hierbij niet vergeten wordt is denial of service. Beveiliging zou niet mogelijk zijn zonder het toepassen van cryptografie. De principes achter HTTPS en certificaten worden besproken en u leert hoe cryptografie op een veilige manier gebruikt kan worden voor opslag en transport.

Ten slotte wordt kort besproken hoe security in het bouwproces kan worden geïntegreerd in de fases requirements opstellen, ontwerpen, coderen en testen.

Verloop van de cursus

De Secure programming foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door het EXIN en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat "Secure Programming Foundation" van het EXIN en kunt u uw digitale S-SPF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Duur

2 dagen.

Docenten

Security Academy.


INFO SESSION ET INSCRIPTION