This page is not available in English.

Security Awareness Officer

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad. Informatiebeveiliging is in sterke mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Hoe wordt er door de medewerkers met informatie omgegaan? Wanneer u binnen uw organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wil realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness Programma initieert.

De Security Awareness Officer cursus onderscheidt zich doordat zij een manier van werken belicht die aandacht geeft aan de noodzakelijke kennis, vaardigheden, mindset én sociale context waarin het gewenste gedrag moet worden vertoond. Die integrale benadering resulteert in een security awareness plan dat organisaties in staat stelt duurzaam gedrag te veranderen.

Na het volgen van deze cursus kunt u aan de slag als Security Awareness Officer en kunt u een passend security awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren.

 • het management (bestuurders) te overtuigen van de noodzaak om te werken aan bewustwording, gedragsbeïnvloeding en communicatie rondom informatiebeveiliging;
 • passende Awareness-maatregelen en -activiteiten in te voeren in de eigen organisatie;
 • de effectiviteit van deze maatregelen aan te tonen.

Kalender

No public sessions are currently scheduled. We will be pleased to set up an on-site course or to schedule an extra public session (in case of a sufficient number of candidates). Interested? Please let us know.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met communicatie en bewustwording rondom informatiebeveiliging.

Voorkennis

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij u aan om eerst de cursus Information Security Foundation te volgen. Het niveau van deze cursus is mbo/hbo.

Inhoud

 • Module 1: Waardesystemen, organisatie cultuur en commitment
 • Meten en het gebruik van Graves waardesystemen in een awarenesstraject
 • Cultuurtyperingen
 • Commitment
 • Draagvlak creëren op bestuurlijk niveau
 • Module 2: Het vormgeven van het awareness programma
 • Risico-inventarisatie
 • Doelgroep differentiatie
 • Definiëren van gedragsdoelstellingen
 • Meten van (de effectiviteit van) een gedragsverandering
 • Selecteren van de juiste maatregelen
 • Het samenstellen van het awareness programma
 • Module 3 : Communicatie en Eindcasus
 • Communicatieproces en communicatiestijl
 • Eindcasus: bouwen van een awareness programma

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Onderdeel van de cursus is een individuele waardenbelevingstest. U wordt 2 weken voorafgaand aan deze cursus door het bureau Waardenbeleving uitgenodigd deze test te maken. De terugkoppeling van deze test is onderdeel van de lessen op de 1e opleidingsdag.

Bij deze cursus zit geen examen. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.

Duur

3 cursusdagen - 6 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy BV.


SESSION INFO AND ENROLMENT