home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
DienstenaanbodOpleiding en coachingConsulting en projecten » Consulting » Projecten » De know-how » OnderwerpenServiceReferenties 

Consulting en projecten - Consulting

ABIS experten staan u graag bij bij het oplossen van bedrijfsspecifieke vraagstukken. In functie van de vraag en de voorliggende problematiek reiken we oplossingen aan. We stellen een stappenplan voor om tot oplossingen te komen. Deze oplossingen zijn vaak gestoeld op algemeen aanvaarde 'best practises'. Of we voeren praktische taken uit: een installatie, configuratie.

En we gaan nog een stap verder. ABIS streeft er ook naar haar kennis en ervaring, op basis waarvan ze tot een advies is gekomen, te beschrijven, te documenteren, te argumenteren. Conclusie: ABIS biedt u een mogelijke oplossing alsook de kennis om eventueel achteraf zelf tot bepaalde oplossingen te komen.

Concreet:

Graag gaan we samen met u na of het nuttig is deze dienstverlening eenmalig aan te bieden, dan wel een systeem 'strippenkaart' op te zetten. 'Op afroep' kan op een ABIS-expert beroep worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld interessant voor regelmatig uit te voeren performance evaluaties.