ABIS Infor - 2011-08

De pijlers van onze dienstverlening

Kris Van Thillo (ABIS) - 29 juli 2011

Samenvatting:

Als dienstverlenend bedrijf, stoelt ABIS zich op enkele vaste waarden: onze pijlers. Deze worden in wat volgt kort toegelicht.

Return On Education (ROE)

Voor ABIS is kwaliteit geen holle slogan! Als u bij ons reeds een opleiding heeft gevolgd, heeft u dat zelf kunnen vaststellen. Inderdaad, onze opleidingen bieden een uitzonderlijke verhouding prijs/kwaliteit. Omschrijf het als ons 'Unique Selling Point', of nog onze 'Return On Education (ROE)'. De kwaliteit van onze dienstverlening stoelt op volgende cruciale pijlers.

Didactische en technische kwaliteit van onze docenten

Als professioneel kennisinstituut besteden we veel aandacht aan de didactische en technische opleiding en vorming van onze docenten. Al onze medewerkers hebben een uitgebreide technische en praktische kennis; hun grote affiniteit voor didactiek en pedagogiek biedt hen de mogelijkheid die kennis effectief op een motiverende, heldere en duidelijke manier over te dragen. Afhankelijk van het publiek en de doelstelling van de opleiding is een specifieke combinatie van technische diepgang en didactische achergrond vereist - onze medewerkers beschikken over beide!

 • docenten met technische diepgang en ervaring
 • docenten met didactische vaardigheden

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal is pas effectief als het aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet bruikbaar zijn als leiddraad tijdens de uiteenzettingen van de docent; het moet de door de docent gebruikte didactische werkvormen ondersteunen; het moet achteraf als referentiewerk (kennis borging!) kunnen dienst doen; het moet sober, relevant en 'to-the-point' zijn. Daarom maken we hiertoe gebruik van door onze docenten zelf ontwikkeld en bijgehouden cursusmateriaal, samengesteld op basis van hun concrete ervaringen. Dit materiaal is praktisch toepasbaar, concreet en relevant, zonder overtollige ballast.

Cursusmateriaal is 'multi-purpose':

 • leiddraad tijdens de uiteenzettingen
 • ondersteunt de gekozen (didactische) werkvorm
 • sober, relevant, 'to-the-point'
 • naslagwerk en referentie

Een visie op opleiden

Teneinde optimale kennisoverdracht te verzekeren, hebben we een eigen visie op opleiden en kennisoverdracht ontwikkeld. Een visie waar didactiek, technische diepgang, medestudenten en organisatie centraal staan! Alle opleidingen die we aanbieden zijn een afspiegeling van deze visie.

 • opleiden vergt een didactische aanpak
 • opleiden vergt medestudenten en een inspirerend docent
 • opleiden verg een gestimuleerde kritische insteek

Core business

Opleiden en kennisoverdracht zijn niet iets bijkomstig; het zijn geen 'afgeleide' dienstverlening ter ondersteuning van een andere 'Business'. Effectief opleiden is voor ons 'Core Business'! Effectief opleiden vergt medewerkers die naar opzet en organisatie toe, alsook naar invulling, expert zijn binnen hun vakgebied: medewerkers met technische kennis, met kennis omtrent leerprocessen, met ervaring wat betreft het ontwikkelen van cursussen en leertrajecten. Met als gevolg: een kwaliteit die tot uiting komt in alle - ook ondersteunende - bedrijfsprocessen: een verzorgde en punctuele administratieve afhandeling van inschrijvingen, een snelle en adequate reactie op vragen vanwege klanten, en een flexibel aanbod in functie van de gestelde vraag.

Opleiden is 'Core Business', met impact op alle bedrijfsprocessen:

 • administratie en organisatie
 • afhandeling inschrijvingen
 • reactie en advies op vragen van de klant
 • flexibiliteit: aanbod en vraag

Scope en oriëntatie

Reeds van bij onze oprichting hebben we steeds de behoeften van de professionele informaticus als uitgangspunt genomen bij het ontwikkelen van opleidingsmateriaal. Een informaticus, die bedrijfskritische applicatiesystemen moet bouwen en onderhouden op vaak zeer complexe infrastructuren: betrouwbaarheid, veiligheid, beschikbaarheid, effectiviteit staan daarbij centraal. Een informaticus die achtergronden en context moet begrijpen om met snelle en complexe technische evoluties om te kunnen gaan. Vandaar ook, tot vandaag toe, onze focus op de eisen gesteld door 'Enterprise Based Computing' en integratie.

 • gericht op professionele informaticus
 • bedrijfskritische applicaties op complexe infrastructuren
 • betrouwbaarheid, veiligheid, effectiviteit en beschikbaarheid staan centraal.