home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
DienstenaanbodOpleiding en coachingConsulting en projectenService » Quality of Service » Self-Service » At your Service!Referenties 

Service - Quality of Service

Kwaliteit is voor ABIS geen holle slogan! Opleiden, kennis en kennisoverdracht is voor ABIS 'core business'. Dit komt tot uiting in alle bedrijfsprocessen eigen aan een professioneel opleidingsinstituut.

De volledige interne structuur van ABIS is opgezet met kennisontwikkeling, kennisuitwisseling, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsgarantie als doel. En dit zowel voor de organisatie van onze technische experts, als voor de ondersteunende, administratieve processen.

Zowel voor, tijdens, als na de ontwikkeling van een opleiding, zorgen een aantal ingebouwde evaluatiemomenten voor permanente controle en opvolging van het volledige ontwikkelproces.

Het consequent aanwenden van evaluatieformulieren op het eind van elke dienstverlening laat ons toe kwantitatief uitdrukking te geven aan deze kwaliteit. ABIS hanteert 2 evaluatieformulieren: een 'extern' formulier ingevuld door cursisten, en een 'intern' formulier dat medewerkers toelaat vanuit hun eigen aandachtspunten de opleiding te evalueren.

ABIS profileert zich naar de markt toe als kennisinstituut. Dit betekent concreet dat de volledige ABIS strategie gericht is op het verwerven, verwerken en uitbreiden van kennis bij haar technisch specialisten - het 'borgen' van kennis en kwaliteit. De ABIS docenten zijn universitair-wetenschappelijk geschoold. Ze hebben een ruime affiniteit met onderzoek en ontwikkeling, didactiek en pedagogiek.

Hoe houden ze kennis up-to-date?

Onze docenten zijn, waar zinvol, gecertifieerd. Een selectie: