home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
DienstenaanbodOpleiding en coaching » Klassikale opleidingen » Blended learningConsulting en projectenServiceReferenties 

Opleiding en coaching - Blended learning

De deelnemers combineren e-learning en zelfstudie met klassikale opleidingssessies. Blended learning wordt o.a. aangewend in het kader van certificatietrajecten.

Blended learning bij ABIS is gebaseerd op het 'flipped classroom' model. In een traditioneel schools systeem wordt de theorie behandeld in de klas en krijgen de leerlingen huiswerk mee om de theorie verder in te oefenen. In het flipped classroom model gebeurt het omgekeerde: de cursisten nemen eerst zelf een stuk theorie door en komen dan naar de klas voor verdere uitdieping en praktische uitwerkingen.

Met deze aanpak geven we de deelnemer dan ook zelf controle over:

We geven de deelnemer geen controle over:

Concrete werkwijze:

Elk opleidingstraject is onderverdeeld in een aantal opleidingsblokken; blokken zijn naar inhoud en samenhang perfect op mekaar afgestemd. Per blok bepalen we:

Deelnemers bereiden zelfstandig elk blok voor (zelfstudie dus op basis van beschikbare hulpmiddelen) en dit aan een eigen tempo. Onze docenten staan ter beschikking om deelnemers bij specifieke vragen concreet bij te staan. We nodigen de deelnemers trouwens ook uit om ons op de hoogte te brengen van moeilijk begrijpbare topics en concepten.

Aan het eind van elk blok organiseren we een groepsbijeenkomst die het ons toelaat voortgang van de deelnemers te toetsen en te evalueren. We beginnen dan ook steeds met een eenvoudige representatieve test van het geleerde. Klassikale bespreking van deze test is daarna de leidraad voor uiteenzettingen die volgen.

Tevens wordt op deze bijeenkomsten extra achtergrond verstrekt bij het geleerde, worden bijkomende toelichtingen verschaft vaak op basis van ontvangen vragen van deelnemers, en worden extra, complexere labs in groep uitgewerkt.

Op basis van evaluatie en appreciatie door de docent, worden mogelijk aan het eind van deze bijeenkomst - ofwel daarna, op een elektronisch manier - extra labs, todo's, ... en correcties van oefeningen en tests toegezonden aan de deelnemers.

Studieplan:

Om de deelnemers te helpen en te begeleiden stellen we een uitgewerkt studieplan ter beschikking.

Dit document omvat uitgewerkte details m.b.t. planning, organisatie, aanpak, inhoud en doelstellingen van het traject alsook van de individuele opleidingsblokken binnen het traject. Het vormt de rode draad doorheen het volledige opleidingstraject!

Per opleidingsblok zetten we uiteen wat inhoudelijk dient te worden voorbereid, beschrijven we de alternatieve technische bronnen die hiertoe kunnen worden gebruikt, en coördineren we inhoudelijk de verschillende beschikbare didactische werkvormen. We geven aan welke opgaven/labs de deelnemer dient uit te proberen op de beschikbare oefenomgeving. Hierdoor kan de deelnemer dus inhoudelijk perfect inschatten wanneer welke onderwerpen zullen worden aangekaart, wat dient te worden voorbereid, en welke alternatieven hij daarvoor kan aanwenden. We maken zelfs een onderscheid tussen 'verplichte' en 'vrijblijvende' voorbereiding!