home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
PraktischPraktische inlichtingen en financiële voorwaarden » Waar » Data en Uren » Taal » Middagmaal en Documentatie » Inschrijving » Early bird garantie » Prijzen » Verplaatsing en Annulatie » Vervangingen » Betaling » Documentatie » KlachtenInschrijven 

Praktische inlichtingen en financiële voorwaarden

 

Waar

ABIS heeft volledig uitgeruste opleidingslokalen in België (zie Contact/Route LeuvenRoute Leuven) en Nederland (zie Contact/Route WoerdenRoute Woerden).

In Luxemburg maken we gebruik van de gastvrijheid van Elgon.

In Groot-Brittannië zijn de opleidingslokalen van onze partner RSM gelegen in High Wycombe, nabij Londen.


top
 

Data en Uren

Data:

de data zijn vermeld in de halfjaarlijkse cursuskalender en op de website, die steeds een actueel beeld geeft van de cursusplanning.

Uren:

9.00u tot 12.30u en 13.30u tot omstreeks 16.30u. Er kan steeds tot 18.00u doorgewerkt worden aan de oefeningen.


top
 

Taal

De taal waarin de cursussen verzorgd worden is aangegeven op de halfjaarlijkse cursuskalender en op de website. Bij cursussen zonder taalcode, hangt de taal af van de deelnemers en wordt bij deelnemers met verschillende moedertaal geopteerd voor het Engels.

Op vraag van klanten, kan ABIS de taalcode van een cursus wijzigen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de andere ingeschreven deelnemers.


top
 

Middagmaal en Documentatie

Lunch, drank, versnaperingen en deelnemersdocumentatie zijn inbegrepen.


top
 

Inschrijving

Om in te schrijven kunt u best gebruik maken van de online mogelijkheden op deze website: u gaat naar de cursuskalender en klikt daar op de datum(s) van de sesie(s) waarop u wilt inschrijven. Als u een geregistreerd MyABIS gebruiker bent, zijn alle bedrijfs- en facturatiegegevens reeds vooringevuld.

U kunt ook de pdf-file afprinten en het formulier ingevuld terugsturen (PDF-file - 11 KB).

U ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving, samen met praktische inlichtingen.

Inschrijvingen dienen minstens 2 weken voor de aanvang van de cursus bij ABIS toe te komen.

Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en bijgehouden volgens de geldende wettelijke bepalingen.


top
 

Early bird garantie

Indien u minstens 2 maanden op voorhand 3 personen inschrijft op dezelfde cursus, dan garanderen wij u dat deze cursus zal plaatsvinden. Deze garantie geldt niet op cursussen in samenwerking met partners van ABIS.


top
 

Prijzen

De prijzen vermeld in het overzichtsplan zijn exclusief BTW. ../Pict/general/CRKBO_logo.jpg

In Nederland is ABIS ingeschreven in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO) en factureert daar BTW-vrij.

Op de vermelde prijzen gelden volgende kortingen bij gelijktijdige inschrijving op dezelfde cursus (niet op cursussen door partners):

Voor volume-inschrijvingen op verschillende cursussen gelden ook speciale voorwaarden.

Voor een bedrijfsopleiding op maat wordt graag een offerte gemaakt.


top
 

Verplaatsing en Annulatie

Indien er voor een bepaalde cursus te veel inschrijvingen zijn worden de laatst ingeschrevenen op een wachtlijst geplaatst. ABIS zoekt zo snel mogelijk een oplossing voor deze inschrijvingen.

Indien er minder dan 4 inschrijvingen zijn, heeft ABIS het recht de cursus te annuleren of te verschuiven naar een latere datum. De cursisten worden hiervan uiterlijk 1 week voor het begin van de cursus verwittigd.

Eventuele annulaties of verplaatsingen door de klant moeten schriftelijk of per e-mail aan ABIS gemeld worden minstens 2 weken voor de aanvang van de cursus. Bij annulatie of verplaatsing minder dan 2 weken voor de aanvang van de cursus zal de volledige cursusprijs gefactureerd worden.

Bij inschrijvingen tussen 2 weken en 1 week voor de start van een cursus, kan de klant deze nog gratis annuleren tot 1 dag na de inschrijving.

Inschrijvingen minder dan 1 week voor de start van de cursus kunnen niet meer gratis geannuleerd worden en hier zal bij annulatie door de klant ook steeds de volledige cursusprijs gefactureerd worden.


top
 

Vervangingen

U kunt zich steeds kosteloos laten vervangen door een andere persoon, mits ABIS hiervan vooraf te verwittigen.


top
 

Betaling

Voor alle inschrijvingen ontvangt u na aanvang van de cursus een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Voor facturen waarvan de vervaldag verstreken is, wordt automatisch en van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist, een conventionele intrest aangerekend van 8% vanaf de voorziene vervaldag.

In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt eveneens automatisch en van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een bedrag aangerekend van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR per factuur, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz..).

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de vestigingsplaats van ABIS die de factuur heeft opgesteld.


top
 

Documentatie

Bij de cursussen krijgt de cursist een cursustekst (op papier of in pdf-formaat) of cursusboek. Het eigendomrecht en copyright van de cursusteksten ligt bij ABIS of bij de partner van ABIS die de cursus verzorgt.


top
 

Klachten

ABIS draagt kwaliteit hoog in haar vaandel. Dit komt tot uiting in al haar bedrijfsprocessen: een verzorgde en punctuele administratieve afhandeling van inschrijvingen, een snelle en adequate reactie op vragen vanwege klanten, en een flexibel aanbod in functie van de gestelde vraag.

Indien ons aanbod niet aan het verwachtingspatroon van de klant voldoet, kan de klant bij ABIS een klacht neerleggen.

Meer info vindt u in het document Klachtafhandeling.


top