home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
 
Alle CursussenbalkjeAlgemeen » Introductie HW & SW » Soft skills » TrajectenOperating Systems » MVS - z/OS » Linux - UNIX » Mac OS X » iPad en iPhone iOSDatabases en middleware » Relationele databases & SQL » Db2 for z/OS » Db2 for LUW » Oracle » SQL Server » MySQL & MariaDB » IMS » CICS » IBM MQ » WebSphere » Data Science, Big Data en AnalyticsApplicatieontwikkeling » Methoden en technieken » TOGAF » PRINCE2 » Agile en Scrum » Programmeertalen » Internet development » Object Oriented systems » Java » Development tools » SAS » XML » SOA & web servicesSysteembeheer » ITIL » SecuritybalkjePraktischInschrijven 

Voorstelling rubriek 'MVS - z/OS'

Definitie

MVS - z/OS

MVS (Multiple Virtual Storage) was the most commonly used operating system on IBM mainframe computers. First released in 1974, MVS was renamed by IBM to MVS/XA (eXtended Architecture), to MVS/ESA (Enterprise Systems Architecture), then to OS/390 when UNIX services were added, and finally to z/OS when 64-bit support was added on the zSeries models; but it remains fundamentally the same operating system.

(Bron: Webster's Dictionary of Computing)

Belang

Mainframes voorbijgestreefd? Een overgroot deel van de bestaande corporate data en applicaties heeft nog steeds op een mainframe een goed onderkomen gevonden!

Inderdaad, ooit waren mainframes afgeschreven. Ze zouden worden vervangen door goedkopere, eenvoudige, flexibele, gedistribueerde alternatieven. Voor een aantal specifieke situaties was en is dit een realistisch alternatief. Toegegeven, de term mainframe klinkt oud; men gebruikt steeds vaker de term 'enterprise server'. Maar dit o.a. juist om uitdrukking te geven aan het feit dat de veelheid aan individuele servers - database servers, mail servers, security servers, web servers - nu geconsolideerd wordt op die ene 'enterprise server'.

Vandaag merken we duidelijk een nieuwe interesse in het z/OS platform. Bestaande kennis en ervaring moet immers steeds worden aangevuld. Bestaande medewerkers worden vervangen door jongere collega's met een vaak aangeboren - zo lijkt het wel - afkeer voor de 'mainframe' technologie. Nieuwe features en toepassingsgebieden moeten worden ontsloten.

ABIS is nog steeds overtuigd van het belang van de mainframe en van applicatieontwikkeling en systeembeheer op z/OS. Het is reeds 20 jaar één van onze primaire aandachtsgebieden. En hoewel er verschuivingen zijn in de wijze waarop met deze enterprise servers wordt omgegaan, blijft dit domein ook in de toekomst de aandacht krijgen die het verdient. De combinatie van onze kennis van z/OS gekoppelde subsystemen en van de nieuwe ontwikkelparadigma's is onze toegevoegde waarde!

Interessegebieden

Uitgaande van de prominente rol van de z/OS enterprise server heeft ABIS een kennisaanbod uitgebouwd dat zich op volgende aandachtspunten concentreert:

Gezien het belang van dit platform biedt ABIS de kennis aan relevant voor een efficiënte omgang. Gebruiker of ontwikkelaar, architect of systeembeheerder, database beheerder of manager vinden de (eventueel conceptuele) basisvaardigheden die zij nodig hebben!

Als applicatieontwikkelaars en systeembeheerders aan de slag gaan op een z/OS hebben ze vooreerst praktijk van het z/OS systeem (ISPF, JCL, ...) nodig. Daarnaast moeten zij de zeer specifieke interacties met afhankelijke systemen kennen, vereist in het kader van de dagelijkse werkzaamheden: DB2, IMS, CICS. Naast een inzicht in techniek (alsook het efficiënt omgaan ermee) wordt ook aandacht besteed aan de redenering achter de opzet en aan performantie en effectiviteit van beheer.

Ook het z/OS platform en zijn aanverwante subsystemen moeten worden beheerd en geconfigureerd. Dit is een domein waar we al dan niet samen met partners veel aandacht aan besteden. Dit is geen eenvoudige taak gegeven de veelheid aan nieuwe functionaliteiten waar deze systemen voor worden aangewend. Zo besteden we aandacht aan bijvoorbeeld parallel sysplex, z/OS Unix System Services en RACF (Security Server).

Docenten

Guido Indesteege, domeinverantwoordelijke.

Kennisvormen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze diensten.

Opleiding

Klassikaal opleiden

Cases
Oefeningen

Individueel
opleiden

Coaching

Voor een lijst van standaard opleidingen, verwijzen we naar beschrijvingen verder in deze tekst.
Maatwerk is steeds mogelijk.

Beschikbaar als onderdeel van individuele opleidingen.

Beschikbaar.

Ontwikkeling van traditionele z/OS applicaties.

Consulting
Projecten

Begeleiding van bedrijven bij het uitwerken van opleidingstrajecten voor nieuwe z/OS systeembeheerders; implementatie van dergelijke opleidingstrajecten.