home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
Alle CursussenbalkjeAlgemeen » Introductie HW & SW » Soft skills » TrajectenOperating Systems » MVS - z/OS » UNIX - Linux - AIX » Mac OS X » iPad en iPhone iOSDatabases en middleware » Relationele databases & SQL » DB2 for z/OS » DB2 for LUW » Oracle » SQL Server » MySQL & MariaDB » IMS » CICS » IBM MQ » WebSphere » Big data en analyticsApplicatieontwikkeling » Methoden en technieken » TOGAF » PRINCE2 » Agile en Scrum » Programmeertalen » Internet development » Object Oriented systems » Java » Development tools » SAS » XML » SOA & web servicesSysteembeheer » ITIL » SecuritybalkjePraktischInschrijven 
Java SE programmer II certificeertraject (OCP)

Doel

Certificatie voor Java is een belangrijk aspect geworden, om een grondige kennis van de Java omgeving te kunnen aantonen. Vandaar het belang van een goede voorbereiding tot het certificeerexamen. Anderzijds is een goede praktische kennis en begrip van Java even belangrijk als het memoriseren van methode details of mogelijke exceptions.

Daarom stelt ABIS dit certificeertraject (deel 2) voor Java SE voor, als voorbereiding op Oracle Certified Professional (OCP) Java SE programmer. Voor deel 1, zie Java SE programmer I certificeertraject (OCA).

In dit tweede deel wordt de kennis van de deelnemers verder verdiept met:

 • gevorderde object georiënteerde concepten en design patterns
 • het gebruik van aanvullende Java klassen omtrent tekst-manipulatie, internationalisatie (i18n), collecties en I/O
 • hoe integreren van een database connectie in een Java applicatie
 • het creëren van multithreaded applicaties en het gebruik van synchronizatie

De OO principes worden meer in detail behandeld, en Java SE wordt in praktijk gebracht aan de hand van verschillende oefeningen en praktijk cases.

Inhoud

Dit certificeertraject behandelt de volgende Java SE onderwerpen.

 • Details van Java SE exceptions • assertions
 • Enums • String processing • formattering • Datum/Tijd • gebruik van internationalisatie (i18n) en Resource Bundles
 • Gevorderde OO en design patterns: coupling • cohesion • Singleton • DAO • Factory
 • Inner Classes: "regular" • method-local • static • anonymous
 • Collections en Generics: gebruik en overzicht Collections • sorteren • declaraties en gebruik van generics
 • I/O en NIO2: gebruik van File(s) en Path(s) • lezen en schrijven naar files • DirectoryStream • FileVisitor • PathMatcher • WatchService • Serialization
 • JDBC: connecteren naar een database • uitvoeren van queries • PreparedStatement • CallableStatement • RowSet • Transacties
 • Multithreading: definiëren en gebruiken van threads • thread toestanden • synchronizeren van code • thread interactie
 • Concurrency API: atomic variabelen • java.util.concurrent Collections • Executors en ThreadPools • Fork/Join framework

Voor de implementatie wordt in een Java SE omgeving m.b.v. Eclipse gewerkt. Voor het JDBC gedeelte wordt er gebruik gemaakt van een Oracle database.

 

Doelgroep

Ontwikkelaars die zich willen voorbereiden op Java certificatie, maar ook programmeurs die zich verder in wat gevorderde Java onderwerpen willen verdiepen.

Voorkennis

Er wordt verondersteld dat de deelnemers deel 1 van het Java SE programmer I certificeertraject (OCA) gevolgd hebben of een gelijkwaardige kennis van Java SE hebben (zie ABIS cursus Java: basiscursus).

Verloop van de cursus

Voor dit traject gebruikt ABIS een blended learning benadering. De deelnemers combineren e-learning en zelfstudie met klassikale opleidingssessies.

 • De zelfstudie/e-learning is gebaseerd op e-learning modules op het internet, gecombineerd met literatuur van boeken en cursussen, die door ABIS worden aangeleverd.
 • De klassikale sessies worden georganiseerd voor het toetsen van de verworven kennis, verduidelijking van slecht-begrepen onderwerpen of concepten, verdieping van de kennis, bijkomende oefeningen en labs. Op de laatste dag bereiden we je bovendien expliciet voor op het examen.

Alle onderdelen van het certificeertraject zijn naar inhoud en vorm op elkaar afgestemd. De voorziene volgorde van de behandelde onderwerpen is duidelijk gedefinieerd en beschreven. Docenten zijn zowel beschikbaar tijdens de klassikale sessies als voor het beantwoorden van vragen tijdens de zelfstudie/e-learning. Het toetsen en beoordelen van de aangeleerde concepten gebeurt via verschillende testmethodes.

De deelnemers gebruiken hun eigen PC tijdens de opleiding, waarop een virtuele cursusomgeving zal worden geïnstalleerd. Aldus kunnen deelnemers zowel tijdens de klassikale sessies als op gelijk welk ander moment van deze omgeving gebruik maken.

Voor meer uitleg over de aanpak, zie Blended learning.

Docenten

Sandy Schillebeeckx.

Duur

6 dagen klassikaal. De typische doorlooptijd van het traject is een 8-tal weken.

Kalender

U kunt zich inschrijven door te klikken op een datum
datumduurtaal  plaats  prijs
14 Nov6NWoerden  (NL)3150 EUR  (BTW-vrij) 

Reviews

     
Prima - kundige juf (, )
     
Helaas door persoonlijke omstandigheden veel gemist, maar Sandy kan de stof op een prettige manier uitleggen (, )
     
Zit goed in elkaar. Mooie opbouw met 3x2 weken + proefexamen. Goede uitleg. Documentatie wat minder daar niet alles in het boek staat. Om echt te snappen is "Opzoeken" in Eclipse/IntelliJ noodzakelijk (, )
     
Prima cursus. Heel nuttig. Jammer dat er niet meer tijd was voor oefeningen (de casus), maar dat kwam door het niveau van de klas (, )
     
Had te weinig voorbereidingstijd waardoor het soms wat lastig was. Dit is echter mijn probleem en kan ik niet de cursus aanrekenen want de cursus was verder goed. Als ik me beter had kunnen voorbereiden was het prima te volgen (, )
     
Excellent (, )
     
Goede cursus en cursusleidster! Zou wel over iets meer dagen mogen (, )
     
Goed => naast de uitwerking/antwoorden, een korte toelichting v.d. logica v.h. antwoord zou ook wenselijk zijn. (, )
     
De wijze van lesgeven vind ik prima, vooral de pretesten zijn goed. Soms wel eens hard als je veel fouten hebt maar je krijgt wel het besef dat je goed moet leren. Sandy geeft goed de hints + tips voor het examen (, )
     
Doel is het halen van het OCP examen. Deze cursus gaat daar absoluut bij helpen. Duidelijke opbouw en goede uitleg door Sandy. (, )