home 
 
 
 
ennl
 
Home
A propos
Services
Cours
Ressources
Contacts
MyABIS
C
Tous les coursbalkjeGénéralités » Introduction HW & SW » Soft skills » Cycles completsSystèmes d’exploitation » MVS - z/OS » Linux - UNIX » Mac OS X » iPad et iPhone iOSBases de données et middleware » Relational databases & SQL » Db2 for z/OS » Db2 for LUW » Oracle » SQL Server » MySQL & MariaDB » IMS » CICS » IBM MQ » WebSphere » Data Science, Big Data et AnalyticsDéveloppement d’applications » Méthodiques et techniques » TOGAF » PRINCE2 » Agile et Scrum » Les langages de programmation » Internet development » Object Oriented systems » Java » Development tools » SAS » XML » SOA & web servicesGestion de système » ITIL » SecuritybalkjeEn pratiqueInscriptions 
Cette page n'est pas disponible en français.
Post-HBO Information Security Management Professional

Gedurende deze Post-HBO opleiding Information Security Management verkrijgt u de benodigde inzichten en vaardigheden voor het adequaat ontwikkelen, implementeren, beheren en bewaken van uw informatiebeveiliging. U wordt opgeleid tot security professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich aantoonbaar hebben ontwikkeld op HBO-niveau. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het geaccrediteerde Post-HBO diploma 'Information Security Management Professional' en mag u de officieel geregistreerde titel ISMP voeren, uitgegeven door de Stichting Certificeringen Informatiebeveiligingsonderwijs.

Deze opleiding is officieel geaccrediteerd en staat bij de Stichting Post-HBO Nederland geregistreerd als Post-HBO opleiding.

Kalender

Il n'y a pas de sessions publiques à ce moment. Nous organisons volontièrement un cours en entreprise ou une session publique supplémentaire (en cas d'un nombre suffisant de participants). Intéressé? Veuillez contacter ABIS.

Doelgroep

De Information Security Management opleiding is bestemd voor personen die op tachtisch- en strategisch niveau actief (gaan) zijn als: Chief Information Security Officer (CISO), securitymanager, beleidsvoorbereider op security gebied, risico-analist, lijnmanager, IT-auditor, ICT-consultant.

Voorkennis

Er is geen bijzondere voorkennis nodig.

Inhoud

Verloop van de cursus

Het programma van de opleiding Information Security Management is intensief en inspirerend. Gedurende 16 weken presenteren deskundigen uit het bedrijfsleven het volledige theoretische en praktische kader. Er is bovendien veel ruimte voor discussie over de toepassing van het geleerde in de eigen omgeving. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen en een praktijkgerichte afstudeeropdracht, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Duur

15 wekelijkse bijeenkomsten plus 1 ochtend voor het examen.

Docenten

Dhr. H. de Vries, Security Management Dhr. M.C. de Graaf, Security Management, Business Continuity; Dhr. E. Oud, Security & Business Continuity Specialist; Dhr. R. van der Staaij, Cyber Security; Dhr. B. Baars, Security Management; Dhr. M. Goudzwaard, Security Management, Security Awareness.


INFO SESSION ET INSCRIPTION